Privacyverklaring

1. Hondenvoer van Richard zal alle inspanningen verrichten, die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om persoonsgegevens geheim en/of vertrouwelijk te houden.

2. Hondenvoer van Richard zal de opdrachtgever vragen naar zijn/haar naam en adres. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft, geeft dat Hondenvoer van Richard het recht de persoonlijke gegevens van opdrachtgever aan derden te verstrekken voor zover nodig.

4. Hondenvoer van Richard zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de opdrachtgever en deze, zonder toestemming van opdrachtgever, niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Back


Recensies

Nog geen recensie's. Schrijf als eerste een recensie!

Advertentie

Zen Cart the art of e-commerce